@VuonPhim.Net

FIX {TIPS}: KHÔNG XEM ĐƯỢC PHIM

@VuonPhim.Net lưu trữ phim trên GOOGLE DRIVE, lúc load phim về website sẽ có những bạn sử dụng Internet của các nhà mạng bị chặn IPv6 nên không xem được phim, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix để dàng xem được phim trên @VuonPhim.Net và các website khác :D

Nhà mạng FPT có một số vị trí, số nơi bị lỗi do bật IPv6 nên gây error loading media. Bạn thử cách bên dưới để xem được phim nhé!

Liên hệ giúp đỡ: Fanpage, skype @Mr.Bom.